POWRÓT NA POPRZEDNIĄ STRONĘ


WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
NA LATA 2003 - 2010

WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
NA LATA 2003 - 2010
STRESZCZENIE

ZAŁĄCZNIK 1
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

ZAŁĄCZNIK 2
OSZACOWANE ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH

ZAŁĄCZNIK 3
ODPADY Z PRZEDSIĘBIORSTW WG SIGOP

ZAŁĄCZNIK 4
INSTALACJE PRZEZNACZONE DO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

ZAŁĄCZNIK 5
LISTA PODMIOTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZBIERANIEM,TRANSPORTEM ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

ZAŁĄCZNIK 6
FIRMY, DZIAŁAJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
DOKONUJĄCE ODZYSKU I POSIADAJĄCE STOSOWNE DECYZJE
DO PROWADZENIA TAKIEJ DZIAŁALNOŚCI

ZAŁĄCZNIK 7
PROGNOZY SZCZEGÓŁOWE DLA ODPADÓW KOMUNALNYCH
NA LATA 2003 - 2015

ZAŁĄCZNIK 8
PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI ZGŁOSZONE DO REALIZACJI

 

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ