POWRÓT NA POPRZEDNIĄ STRONĘ


PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA POWIATU CHRZANOWSKIEGO

1. Wstęp
2. Spis treści
3. Stan i ocena zagrożeń
4. Cele programu
5. Harmonogram
6. Narzędzia i instrumenty
7. Zarządzanie i monitoring
8. Streszczenie
9. Spis wykorzystanych materiałów
zał. 1. Wykaz załączników
zał. 2. Mapa prognozowanego wpływu eksploatacji dla ZGE Janina
zał. 3. Mapa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej RPWiK w Chrzanowie
zał. 4. Plan rozbudowy kanalizacji na terenie RPWiK w Chrzanowie

 

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ