POWRóT NA POPRZEDNIĄ STRONĘ


OJCOWSKI PARK NARODOWY

 

Rozporządzenie
Ministra Środowiska
w sprawie OPN

Regulamin
zwiedzania
Parku

Witamy
w Ojcowskim Parku Narodowym
Strona internetowa

Dyrekcji OPN:

www.opn.pan.krakow.pl

 

Informacje ogólne

Działalność Parku

Środowisko przyrodnicze

Informacje turystyczne

Człowiek w Dol. Prądnika

Strona internetowa
poświecona OPN:

www.opn.most.org.pl

 

 

Ojcowski Park Narodowy został utworzony w 1956 r. Obejmuje obszar 2.145,62 ha. Wokół parku istnieje strefa ochronna, zwaną otuliną, o powierzchni 6.777 ha,

Ojcowski Park Narodowy stanowi wyspę naturalnej roślinności w regionie całkowicie zajętym przez rolnictwo. Leży w sąsiedztwie wielkich aglomeracji miejskich i przemysłowych. Zaledwie 1 % zbiorowisk roślinnych w Parku jest zbliżonych do pierwotnych, a ok. 12 % ma charakter naturalny. Mimo to przyroda Ojcowskiego Parku Narodowego jest ogromnie bogata. Na terenie Parku występuje ok. 1050 gat. roślin kwiatowych, skupionych w ok. 30 zespołach roślinnych, co daje trzecie miejsce w Polsce po Tatrach i Pieninach pod względem liczebności gatunków. W szacie roślinnej występuje wiele gatunków reliktowych. W OPN występuje ok. 50 gat. górskich i ponad 100 ciepłolubnych występujących głównie na południu Europy. Bogata jest roślinność niższa. Bardzo bogata jest fauna Parku. Stan inwentaryzacyjny fauny przekroczył poziom 4000 gat., co stanowi ok. 12 % liczby wszystkich gatunków zwierząt notowanych w Polsce. Osobliwością Parku są nietoperze, spośród 21gat. krajowych na terenie OPN występuje aż 15. Stwierdzono 134 gat ptaków. W OPN żyje 85-90 gat. ślimaków, co stanowi 45 % gatunków znanych w kraju. Na obszarze OPN i w jego pobliżu występuje prawdopodobnie ok. 80 % gatunków motyli żyjących w Polsce. Spośród 28 gat. krajowych trzmieli, w OPN występuje ok. 20. Chrząszcze reprezentowane są przez 1700 gatunków

 

POWRóT NA STRONĘ GŁóWNĄ