POWRóT NA POPRZEDNIĄ STRONĘ


WITAMY
W
OJCOWSKIM PARKU NARODOWYM
 

Parki narodowe tworzone są na obszarach wyróżniających się szczególnymi wartościami przyrodniczymi oraz krajobrazowymi. Zwiedzając je pamiętajmy o tym i starajmy się aby nasza obecność w tych wyjątkowych miejscach nie stanowiła dla nich zagrożenia.
Zwiedzając parki narodowe poruszajmy się po znakowanych szlakach turystycznych. Jest to typ turystyki umożliwiający poznanie najciekawszych miejsc, a jednocześnie najmniej szkodzący przyrodzie. Nie niepokójmy i nie płoszmy zwierząt w ich ostojach. Nasza obecność w takich miejscach może być przyczyną ich strachu i opuszczenia złożonych jaj lub potomstwa przez matki, a tym samym ich śmierci.

 

 

Nie zakłócajmy ciszy. Przyjeżdżamy przecież do Parku po to, aby odpocząć od zgiełku i hałasu.
Nie zbierajmy roślin i minerałów. Działalność taka- gdzie indziej nie przynosząca szkód przyrodniczych - tutaj jest bardzo szkodliwa.Wyobraźmy sobie, że każdy z czterystu tysięcy zwiedzających weźmie sobie z Parku jakąś przyrodniczą pamiątkę.

 

 

 

 

Towarzyszące nam, podczas zwiedzania parku narodowego psy prowadźmy na uwięzi.
Nieoczekiwane ich spotkanie z dzikimi zwierzę tami może - oprócz spłoszenia tych ostatnich - stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia naszych zwierząt.

 

 

Ogniska i grille rozpalajmy tylko w miejscach do tego przeznaczonych (pole biwakowe na Złotej Górze, stary folwark koło zamku w Pieskowej Skale). Nie palmy tytoniu na terenach leśnych. Samochody zostawiajmy  na  wyznaczonych parkingach.  To najbezpieczniejszy dla przyrody i dla  nas  sposób parkowania.  
Z wyznaczonych parkingów możemy w ciągu jednej godziny dojść do każdego punktu położonego na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.

 

 

Zwiedzając Ojcowski Park Narodowy spotkacie się Państwo ze strażnikami ochrony przyrody. Ich zadaniem jest kontrola przestrzegania przepisów obowiązujących na terenach specjalnie chronionych. Służą również radą i pomocą turystom. Prosimy o stosowanie się do ich poleceń i wskazówek.
Ojcowski Park Narodowy jest najmniejszym parkiem narodowym w Polsce. Jednocześnie jest parkiem w którym przypada najwięcej zwiedzają cych na 1 ha powierzchni. Odwiedza go co roku ok. 400.000 turystów. Jest to - biorąc pod uwagę wielkość Parku, oraz fakt że OPN jest zwiedzany przede wszystkim w okresie wiosenno jesiennym - liczba ogromna. Skutki masowej turystyki są widoczne w postaci wydeptywania roślinności, zaś miecania terenu, nadmiernego hałasu, płoszenia zwierząt, zagrożenia pożarowego oraz zanieczyszczenia powietrza przez spaliny samochodowe.
Jednym z największych zagrożeń przyrody Ojcowskiego Parku Narodowego jest ruch samochodowy. Prowadzi on do skażenia agresywnymi gazami spalinowymi Doliny Prądnika. Na maskach samochodów giną motyle i inne owady a także ptaki. Wiele zwierząt ginie pod kołami samochodów. Położenie Doliny Prądnika przesądza o tym, że musi ona być wykorzystywana przez mieszkańców pobliskich aglomeracji jako teren rekreacyjno-wypoczynkowy. Przybywając na teren Parku pamiętajmy jednak o tym, że jest on domem dla wielu stworzeń. Jako goście pamiętajmy aby nasza obecność nie stanowiła dla nich zagrożenia.

 

 

 

Ojcowski Park Narodowy stanowi wyspę naturalnej roślinności w regionie całkowicie zajętym przez rolnictwo. Leży w sąsiedztwie wielkich aglomeracji miejskich i przemysłowych. Zaledwie 1 % zbiorowisk roślinnych w Parku jest zbliżonych do pierwotnych, a ok. 12 % ma charakter naturalny. Mimo to przyroda Ojcowskiego Parku Narodowego jest ogromnie bogata. Na terenie Parku występuje ok. 1050 gat. roślin kwiatowych, skupionych w ok. 30 zespołach roślinnych, co daje trzecie miejsce w Polsce po Tatrach i Pieninach pod względem liczebności gatunków.
W szacie roślinnej występuje wiele gatunków reliktowych. W OPN występuje ok. 50 gat. górskich i ponad 100 ciepłolubnych występujących głównie na południu Europy. Bogata jest roślinność niższa. Bardzo bogata jest fauna Parku. Stan inwentaryzacyjny fauny przekroczył poziom 4000 gat., co stanowi ok. 12 % liczby wszystkich gatunków zwierząt notowanych w Polsce. Osobliwością Parku są nietoperze, spośród 21gat. krajowych na terenie OPN występuje aż 15. Stwierdzono 134 gat ptaków. W OPN żyje 85-90 gat. ślimaków, co stanowi 45 % gatunków znanych w kraju. Na obszarze OPN i w jego pobliżu występuje prawdopodobnie ok. 80 % gatunków motyli żyjących w Polsce. Spośród 28 gat. krajowych trzmieli, w OPN występuje ok. 20. Chrząszcze reprezentowane są przez 1700 gatunków.
 

POWRóT NA STRONĘ GŁóWNĄ