POWRóT NA STRONĘ GŁóWNĄ


USUWANIE DRZEW I KRZEWóW

Usunięcie drzew lub krzewów może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub w przypadku  roślin rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska organy administracji  są zobowiązane  udostępnić każdemu informacje o dotyczące:

  • wniosków o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów,
  • zezwoleń na usuniecie drzew i krzewów,
  • decyzji o wymiarze administracyjnych kar za zniszczenie terenów zieleni, drzew i krzewów; usuwanie drzew lub krzewów bez zezwolenia; niszczenie spowodowane niewłaściwa pielęgnacja terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów.

Wnioski o wydanie zezwolenia oraz decyzje zezwalające na usuniecie drzew i krzewów zamieszczone są
w publicznie dostępnych wykazach. Wyszukiwanie i przeglądanie  tych dokumentów jest bezpłatne.
 

Usuwanie
drzew i krzewów

Opłaty za usuniecie
drzew i krzewów

Kary

Złożone wnioski
o zgodę na  usunięcie
drzew i krzewów

POWRóT NA STRONĘ GŁóWNĄ