POWRóT NA STRONĘ GŁóWNĄ


OCHRONA PRZYRODY
JURY KRAKOWSKO - CZĘSTOCHOWSKIEJ

Walory przyrodnicze Jury Krakowsko-Częstochowskiej są chronione przez:

Ojcowski Park Narodowy
powstały w 1956 r. najmniejszy park narodowy w Polsce o powierzchni 2 145,62 ha,

Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie
obejmujący 6 parków krajobrazowych:
- Bielańsko - Tyniecki P.K.
- Dłubniański P.K.
- Rudniański P.K.
- Tenczyński P.K.
- P.K. Dolinki Krakowskie
- P.K. Orlich Gniazd
Łączna powierzchnia parków wynosi 70375,4 ha a ich otulina – 73,576,8 ha

Parki krajobrazowe wchodzące w skład
Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
- P.K. Orlich Gniazd (pow. parku 54 060 ha, pow. otuliny - 59 386 ha)
- P.K. Stawki
(pow. parku - 1 732 ha , pow. otuliny – 2 434 ha)

31 rezerwatów przyrody

28 użytków ekologicznych

8 stanowisk dokumentacyjnych

1 zespół przyrodniczo-krajobrazowy

pomniki przyrody
 

POWRóT NA STRONĘ GŁóWNĄ