POWRóT NA STRONĘ GŁóWNĄ


PROGRAMY OCHRONY ŚRODOWISKA

Ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na zarządy województw, powiatów i gmin obowiązek sporządzania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska.

Programy te muszą uwzględniać określa w szczególności:

1) cele ekologiczne,
2) priorytety ekologiczne,
3) rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,
4) środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy
    prawno-ekonomiczne i środki finansowe.

Programy ochrony środowiska uchwalają odpowiednio: sejmik województwa, rada powiatu albo rada gminy.

Z wykonania programów zarząd województwa, powiatu i gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy.
 

GMINE PROGRAMY
OCHRONY
ŚRODOWISKA

Alwernia

Babice

Bolesław

Bukowno

Chrzanów

Czernichów

Gołcza

Iwanowice

Jerzmanowice-Przeginia

Klucze

Kraków

Krzeszowice

Liszki

Michałowice

Olkusz

Skała

Sułoszowa

Trzebinia

Trzyciąż

Wielka Wieś

Wolbrom

Zabierzów

Zielonki

WOJEWóDZKI PROGRAM
OCHRONY
ŚRODOWISKA

POWIATOWE PROGRAMY
OCHRONY
ŚRODOWISKA

Chrzanowski

Krakowski (ziemski)

Olkuski

 

POWRóT NA STRONĘ GŁóWNĄ